Der spilles med online handicap. Indtil dette handicap er opnået, spilles der med officielt DGU Handicap (pr. 5. dec 2013), som indtastes ved oprettelse af spilleren.

Turneringen er udelukkende for medlemmer i Trelleborg Golfklub.

Hvis to eller flere spillere slutter lige på førsteplads afgøres slutstilling ved “sudden death”.

Der spilles fra den store slagmåtte uanset simulatorens indikation. Der må kun bruges tee, når simulatoren viser “tee”.

Matchlederen er golfklubbens repræsentant.

Scoring Type: Purse Distribution

Purse Distribution Type: PGA70

Alle spillere starter med det i Golfbox registrerede hcp. pr. 5. december 2013. Hcp reguleres efter hver turnering som tidligere år – dog med den ændring, at de første 3 gange man spiller, vil alle spille med samme hcp (som vi har i dag udendørs) og herefter reguleres hcp. i forhold til, når man deltager fra gang til gang.

Som noget nyt vil alle kunne følge turneringen – live scoring – og ens egen statistik via det såkaldte fullswing golf. Nærmere information følger om opsætning, pointtildeling fra gang til gang m.m. (desto sværere en bane desto flere “Fullswing Golf Dollar” – betegnet FGD – at spille om, og antallet af spillere har også en afgørende betydning. Vi har testet systemet og kan bekræfte, at det er en rigtig god og fair måde at afvikle turneringen på og de, som deltager flest gange vil naturligvis blive belønnet herfor.

God match!

De bedste hilsner og god fornøjelse
Trelleborgs Turneringsledelse og Golfcenter Slagelse